Búrkína Fasó

Búrkína Fasó
Í september 2008 var skólinn Ecole ABC de Bobo settur á fót í borginni Bobo Dioulasso sem er næst stærsta borg Búrkína Fasó með um 540.000 íbúa (miðað við tölur árið 2012).

Í september 2008 var skólinn Ecole ABC de Bobo settur á fót í borginni Bobo Dioulasso sem er næst stærsta borg Búrkína Fasó með um 540.000 íbúa (miðað við tölur árið 2012).

Í september 2008 var ABC Children‘s Aid í Búrkina Fasó stofnað og skólinn Ecole ABC de Bobo settur á fót í borginni Bobo-Dioulasso sem er næst stærsta borg Búrkína Fasó með um 500.000 íbúa.

Forstöðumenn skólans eru hjónin Hinrik Þorsteinsson og Guðný Ragnhildur Jónasdóttir. Þau stjórna skóla- og uppbyggingarstarfinu ásamt aðstoðarframkvæmdastjóranum henni Kadi Bambara. Við skólann starfa auk þeirra á þriðja tug innfæddra starfsmanna.

Húsnæðið sem notast var við fyrir skólastarfið fyrstu þrjú árin var fengið að láni og endurbætt til starfsins. Í mars 2011 flutti skólinn svo inn í nýtt húsnæði en bygging þess var fjármögnuð fyrir gjafafé frá fyrirtækinu Atorka Group. Skólahúsið samanstóð af 6 kennslustofum og hýsti tæplega  400 börn í 1. til 6. bekk en árið 2017 eru nemendur skólans rúmlega 500 talsins. Skólinn er staðsettur rétt við fátækrahverfið Quenzenville í útjaðri borgarinnar og koma börnin frá bláfátækum heimilum. Í skólanum fá börnin skólagögn, skólabúning og heita máltíð kl. 12:00. Auk þess er heilsugæsla  á staðnum.

Í júní 2014 útskrifaðist fyrsti hópurinn úr grunnskóla, alls 33 börn úr 6. bekk.  Unglingaskóli (Secondary school) hefur verið settur á  fót og haustið 2014 hófu 33 nemendur nám á fyrsta ári unglingadeilar ( 7. bekkur í íslensku skólakerfi).

Bygging á þriggja hæða framhaldsskóla er langt á veg komin og miklar framkvæmdir hafa átt sér stað á svæðinu þar sem búið er að koma fyrir enn stærri vatnstanki og sólarsellum hefur fjölgað. Einnig er búið að bæta aðstöðu starfsfólks og stærri matsalur hefur verið tekinn í notkun og eldhúsaðstaða hefur verið stórbætt.

Í janúar árið 2016 hófst tölvukennsla í skólanum. Fyrirtækið Tengill ehf. gaf ABC barnahjálp 91 tölvu ásamt skjám, músum og lyklaborðum og voru þær sendar til skólans. Að bjóða upp á tölvukennslu lyftir skólanum upp á hærra plan og eykur framtíðarmöguleika nemenda á starfi verulega.

Starfrækt er starfsmenntadeild fyrir börn sem gengur verr að fóta sig í hefðbundnu bóknámi. Þar er m.a. boðið upp á saumakennslu, bifvélavirkjun og húsgagnasmíði. Einnig er boðið upp á tónlistarkennslu í sama húsnæðinu.

Skólaárið er frá byrjun okóber til lok júní. Skólinn í Bobo er rekinn fyrir styrktarfé frá ABC barnahjálp.  Styrktarféð kemur frá stuðningsaðilum barnanna í skólanum og greiðir hver um 3.500 kr. á mánuði með sínu barni.

Nemendur skólans eru fátæk börn á skólaaldri sem búa í fátækrarhverfinu Quenzenville í útjaðri borgarinnar. Aðeins örfá börn úr hverfinu ganga í skóla og því er reynt að dreifa hjálpinni meðal fólksins eins og frekast er unnt með því að gefa einu barni úr hverri fjölskyldu tækifæri til að ganga í skólann. Árið 2010 var meðalfjöldi fæðinga á hverja konu 6.2 börn og því mörg börn í hverri fjölskyldu sem ekki komast í skóla. Fulltrúar foreldrafélagsins benda á fátækustu fjölskyldurnar í hverfinu sem eru í brýnustu þörfinni fyrir hjálp. Hjálpin er ekki aðeins fólgin í menntun barnanna heldur léttir það undir með fjölskyldunum að börnin sem fá að ganga í skóla fá einnig ókeypis mat og læknishjálp í skólanum. Eins og fram hefur komið er Burkina Faso eitt af fátækustu ríkjum heims og er menntun barna ekki á forgangslista fátækra foreldra sem þurfa fyrst og fremst að hugsa um grunnþarfir fjölskyldunnar svo sem mat og húsnæði.

Í skólanum er starfrækt öflugt foreldrafélag og eru foreldrar barnanna mjög duglegir að aðstoða við ýmis verk t.d. sjá þeir alfarið um ræktun á matjurtum fyrir skólastarfið á lóð sem skólinn hefur afnot af í um 10 km frá skólanum. Mikil áhersla er lögð á það við foreldrana að skólinn sé þeirra verkefni. Það þykir einstakt að fátækt fólk á þessu svæði gefi vinnu sína eins foreldrar skólabarnanna gera enda þykir mikið happ að barn úr þeirra fjölskyldu komist í skóla.

Landið

Búrkína Fasó er landlukt ríki í Vestur-Afríku með landamæri að Malí í norðri, Níger í austri, Benín í suðaustri, Tógó og Gana í suðri og Fílabeinsströndinni í vestri. Landið hét Efri-Volta til ársins 1984 þegar því var breytt í Búrkína Fasó, sem merkir „land hinna uppréttu“ á tungumálunum moré og dioula sem eru tvö stærstu mál innfæddra. Landið er rúmlega tvisvar sinnum stærra en Ísland og íbúar eru um 18,7 milljónir.

Höfuðborgin heitir Ouagadougu og opinbert tungumál er franska. Landið fékk sjálfstæði frá nýlenduherrum sínum Frökkum árið 1960. Burkina Faso er eitt af fátækustu ríkjum heimsins samkvæmt þróunarskýrslu Sameinuðu þjóðanna. Verg landsframleiðsla á mann er með því lægsta sem gerist, 32% landsframleiðslunnar er í landbúnaði þar sem 80% íbúanna vinna. Landbúnaður er aðallega kvikfjárrækt, en í suður- og suðvesturhlutanum er stunduð jarðrækt, einkum á dúrru, perluhirsi, maís, jarðhnetum, hrísgrjónum og bómull.

Ólæsi í landinu er með því hæsta sem gerist í heiminum. Rúm 36% landsmanna eldri en 15 ára voru læsir árið 2015, þar af 43% karla en aðeins 29.3% kvenna. Samkvæmt landslögum í Burkina Faso er skólaskylda barna frá 6 til 16 ára. Skólavist á að vera ókeypis en stjórnvöld hafa ekki fjármagn til að sinna þörfinni fyrir skóla fyrir öll börn í landinu. Ríkisreknir skólar eru allt of fáir og fá allt of lítið fjámagn til rekstursins og þurfa að rukka foreldra um aukagjöld. Auk þess þurfa fjölskyldur barnanna, sem eru svo heppin að fá skólavist, að borga fyrir skólagögn, skólabúning ofl. og er sá kostnaður miklu meiri en flestar fjölskyldur hafa efni á. Skólar á vegum hins opinbera eru yfirfullir, oft með 100-200 börn í bekk. Þegar skólar eru fullsetnir er börnunum vísað frá og þurfa þau að reyna aftur næsta ár. Drengir hafa forgang um skólavist og er ólæsi meðal stúlkna því mun hærra en meðal drengja. Þrátt fyrir að síðustu árin hafi aðgengi að menntun aukist umtalsvert  eru aðeins 59% barna sem ljúka grunnskólamenntun og útskrifast úr 6. bekk. Þegar kemur að unglingadeild, 7.-10. bekk (secondary education), er hlutfallið enn lægra. Ekki nema 37% nemenda ljúka 8. bekk og 14% ljúka námi í 10. bekk.   Erfitt er að fá foreldra til að senda börn sín í unglingaskóla þar sem kostnaðurinn er of mikill. Þá eru það aðallega drengir sem fá að fara því stúlkurnar þurfa að hjálpa til með heimilisstörf, passa yngri börn eða eru jafnvel giftar.

Talið er að í Burkina Faso séu töluð 69 mismunandi tungumál. Á nýlendutímanum var franska tekin upp sem opinbert tungumál í landinu en hún er eingöngu töluð af þeim sem hafa gengið menntaveginn. Franska er tungumál stjórnsýslu, pólitískra stofnana og opinberrar þjónustu. Það er eina tungumálið fyrir lögum, stjórnsýslu og dómstólum og kennsla í skólum fer fram á frönsku.