Hvernig störfum við? – ABC barnahjálp

Hvernig störfum við?

Starfsemin felst í því að koma á fót skólum og heimavistum í fátækum löndum Afríku og Asíu. ABC starfar náið með heimamönnum sem stjórna starfinu á flestum stöðum.

ABC barnahjálp er íslenskt hjálparstarf, stofnað árið 1988. Starfið snýst um það að gefa fátækum börnum tækifæri til menntunar og hjálpa götubörnum til nýs lífs með því að veita þeim heimili og menntun.

ABC barnahjálp starfar nú í 7 löndum Asíu og Afríku en þau eru: Indland, Pakistan, Filippseyjar, Bangladess, Kenýa, Úganda og Búrkína Fasó. ABC barnahjálp styrkir þúsundir barna til náms og búa mörg þeirra á heimavistum ABC. ABC skólarnir veita nemendum frá 3ja ára aldri ókeypis menntun, skólagögn, skólabúning, læknishjálp og mat.

ABC barnahjálp hefur byggt margar heimavistir og skóla á síðustu 30 árum sem fjármögnuð hafa verið með söfnunarfé, opinberum framlögum og stökum gjöfum einstaklinga og fyrirtækja.

ABC hefur útskrifað þúsundir nemenda sem hafa farið út í lífið með nýja von og góða menntun í farteskinu.

ABC barnahjálp er sjálfseignarstofnun og skilar endurskoðuðum ársreikningum til Ríkisendurskoðunar ár hvert. Ársreikninga má finna á heimasíðunni.

Starfsemi ABC barnahjálpar felst í því að koma á fót skólum og heimavistum í fátækum löndum Afríku og Asíu. ABC starfar náið með heimamönnum sem stjórna starfinu á flestum stöðum.

Dagskólar ABC

Dagskólarnir veita börnum frá fátækum fjölskyldum ókeypis menntun, skólagögn, skólabúning, heilsugæslu og skólamáltíð þegar því verður við komið. Börnin búa hjá foreldrum eða forráðamönnum. Í flesta dagskóla ABC er langur biðlisti og eru börnin valin inn í skólana eftir því hversu erfiðar aðstæður eru heimafyrir. Dagskólarnir eru fyrir börn frá 3ja ára aldri og upp í menntaskóla en mismunandi eftir löndum.

Heimavistir ABC

Heimavistir og ABC veita fátækum börnum fulla framfærslu og heimili auk skólavistar. Flest þessara barna fara heim í skólafríum.

7 Meginreglur ABC barnahjálpar

 1. ABC barnahjálp byggir starf sitt á kristnum gildum og leitast við að framfylgja boðorðinu um að elska náungann eins og sjálfan sig og bera hvers annars byrðar.
 2. ABC barnahjálp leitast við að veita hverju þurfandi barni hjálp eftir því sem unnt er án tillits til kyns, kynþáttar, trúar, litarháttar, fötlunar eða öðru því sem mismunun gæti valdið. Þó skal þess gætt að fjöldi barnanna komi ekki niður á gæðum þeirrar hjálpar sem veitt er.
 3. Þegar börn eru valin inn í stuðningskerfi ABC barnahjálpar skulu þau börn ávallt hafa forgang sem eru í mestri þörf og hafa ekki von um aðra hjálp og skulu þau njóta kærleika, umhyggju og verndar. Þau skulu fá nauðsynlegt atlæti til að þroskast og dafna eðlilega.
 4. Ávallt skal leitast við að veita skjólstæðingum ABC barnahjálpar varanlega og heildstæða hjálp með því að stuðla að sjálfstæði þeirra og framkoma gagnvart þeim einkennist af virðingu.
 5. ABC barnahjálp tekur ekki afstöðu til mismunandi stjórnmálaskoðana eða -flokka og skiptir sér ekki af stjórnmálum.
 6. Allt starf ABC barnahjálpar skal einkennast af kærleika, heiðarleika og góðri ráðsmennsku.
 7. Meginhlutverk ABC barnahjálpar er að:
 • Gefa umkomulausum götubörnum heimili og fátækum börnum aðgang að góðri menntun með því að koma á fót leik-, grunn- og framhaldsskólum þar sem þörf er á og styrkja börn til náms.
 • Sinna heilbrigðismálum barnanna.
 • Bjóða upp á fullorðinsfræðslu s.s. lestrarkennslu
 • Stuðla að bættri afkomu fátækra fjölskyldna með örlánum og öðrum úrræðum
 • Sinna neyðarhjálp ef aðstæður skapast